RSS

Istoric

Începuturile Societăţii de Istoria Medicinei şi Farmaciei, din Roman sunt legate de un grup de medici tineri şi inimoşi, ce au gândit să dea contur unei societăţi, care să studieze şi să transmită tot ce este legat de iatro-istorie la Roman.
Primul care a conturat acest proiect a fost doctorul Alexandru Vasiliu, medic secundar la Spitalul Precista Mare, apoi medic primar la judeţ. Atunci, în 1897, publică lucrarea „Un secol de la înfiinţarea Spitalului Piatra Neamţ”, în Revista Spitalului din Bucureşti. Activitatea de cercetare şi comunicare în domeniul Istoriei medicinei şi Farmaciei a avut urcuşuri şi coborâşuri. În anul 1956, când unul dintre medici a participat la festivităţile bicentenarului Spitalului Sfântul Spiridon din laşi, (denumit Spitalul orăşenesc Clinic de Adulţi, laşi) s-a constatat că Spitalul Precista Mare era mai tânăr cu 41 de ani ca acesta.
Dr. Epifanie Cozărescu, participând la un curs de metodologia cercetării iatro-istorice la Institutul de Istorie a Medicinei, sub îndrumarea Prof, Dr. Valeriu Bologa (1892-1971), va fi captivat de subiect şi interesul pentru domeniu îi va genera un puternic impuls în a căuta materiale, atât la Arhivele Statului, la Biblioteca Academiei RSR Bucureşti cât şi la bibliotecile din laşi şi Cluj.
Domnia sa va deveni astfel iniţiatorul şi organizatorul Muzeului de Istorie a Medicinei şi Farmaciei. Roman.
Cunoscut în comunitatea medico-farmaco-istoricilor din România, Doctorul Epifanie Cozărescu (1914-2010) se înscrie între creatorii de colecţii şi muzee de istoria medicinei şi farmaciei.
La venerabila vârstă de 95 ani a fost omagiat la Bucureşti, în sesiunea de comunicări ştiinţifice a Societăţii Române de Istoria Medicinei, în aprilie 2009. Cu această ocazie a fost prezentată cartea sa Paramedicatia – Proză scurtă paramedicală şi de alte origini cu nuanţă literar istorică, din care selectăm câteva date biografice şi date istorice privind Muzeulmedico-farmaco istoric din Roman.
Pe fila 1 este scris: Epifanie Cozărescu, Paramedicalia, Evenimente şi trăiri inedite, bune şi rele, de toate, ca şi pentru trei cărţi – o preţioasă carte.
La Date biografice, am extras din cartea sa cuvinte de o rară frumuseţe: Locul şi Data naşterii, Cernăuţi, 1914 („unde Ţeţina mi-a fost nănaş, Prutul m-a scăldat în valuri”, cuvintele autorului), într-o comunitate de români, nemţi, poleci (polonezi, n.n.), ruteni (ucraineni), evrei…fără să ştim ura de clasă ce-i”.
Dr. Clocotici Octav (urmaş al Dr. Cozărescu, fostul Preşedinte al Societăţii), amintea într-o lucrare despre aceste deplasări ale Doctorului Epifanie Cozărescu, în scopul valorificării în mod creator a fondului de documente şi acte originale. Astfel s-au pus bazele muzeului şi ale multor serii de sinteze iatro-istorice, unele editate în reviste de către Doctorul erudit iatro-istoric, G. Brătescu, altele prezentate pe plan local în cadrul şedinţelor Societăţii.
Problema sănătăţii era deosebit de grea, când multe disfuncţionalităţi îngreunau munca medicilor. Activitatea ştiinţifică a fost dusă mai întâi în cadrul Secţiei Medicale USSM Roman, filială a Jud. Neamţ, apoi Medico-Farmaco-lstorice Roman, afiliată la USSM Neamţ, iar din 1995, în cadrul Societăţii de Istorie a Medicinei şi Farmaciei Roman, afiliată direct Societăţii Naţionale de Istorie a Medicinei din Bucureşti. S-a păstrat la muzeu statutul societăţii şi cereri de adeziune ale noilor membri.
Membrii societăţii erau medici şi farmacişti dornici de comunicare a noutăţilor din domeniul lor de activitate, deoarece la acea vreme publicaţiile de specialitate erau reduse, iar medicaţia nu era diversificată ca în prezent. în fruntea acestei societăţi se afla un model de dăruire şi preocupare pentru a descoperi şi a colecţiona materiale, articole, privind activitatea medicilor de prestigiu care slujiseră până în acel moment spitalul Precista Mare.
Dintre membrii societăţii de la 1984, la prima şedinţă din 15 decembrie, amintim: Dr. Mironescu Dinu, Dr. Epifanie Cozărescu, secretar al S.I.M.F., Dr. Olga Cernomaz, Dr. Petru Toporaş, Dr. I. Demişcă, Dr. Panaitescu Victor, Dr. Panaite Natalia, Dr. Octav Clocotici, Dr. Cornelia Clocotici, Farm. Diaconu Dorina, Farm. Gavrilă Marcela, Dr. Romulus Rusu. Şedinţele se desfăşurau trimestrial şi constau în prezentarea de referate ale medicilor membri sau ale simpatizanţilor. Se discutau probleme organizatorice, se strângea cotizaţia din care 60% se trimitea la Societatea la care era afiliată, întâlnirile aveau loc în Muzeul de Istorie a Medicinei şi Farmaciei, unde rafturile pline de cărţi de medicină, vechi, şi tablourile cu medicii ce au activat în cadrul Spitalului Precista Mare, te duceau în trecut cu gândul la munca grea a medicilor la patul bolnavului, când se confruntau cu multe epidemii, cu lipsa medicaţiei şi igiena precară din zona rurală arondată spitalului.
Produsul activităţii noastre de cercetare şi creaţie ştiinţifică s-a concretizat în cumularea unui bogat material ştiinţific precum şi organizarea unui muzeu iatro- farmaco-istoric, dublat de o bibliotecă de carte medicală veche, având mai multe volume omologate ca obiecte de patrimoniu naţional, precum şi unele piese de muzeu.
Aşa spunea cel care a fost sufletul, motorul acestei societăţi. Minuţios, a adunat multe materiale pentru a le publica mai târziu cu ocazia sărbătoririi bicentenarului Spitalului Precista Mare, aşa cum îşi dorise la manifestările de la laşi.
Din activităţile deosebite ale Societăţii putem menţiona deplasările membrilor societăţii la sesiunile organizate în ţară de Societatea de Istoria Medicinei, la care nelipsit era neobositul Dr. Epifanie Cozărescu. Îmi amintesc deplasările pe care le-am făcut împreună la Ipoteşti (1999), Brăila (2004) şi la Suceava (2005). La Congresul Internaţional de Istorie a Farmaciei (Sept. 2003 – desfăşurat la Sinaia) farmacist Magdalena Avadanei a prezentat lucrarea: „205 ani de atestare documentară – Spiţeria Minerva Roman”. În anul 2004 s-a organizat festivitatea de înfiinţare a Societăţii de Istorie a Farmaciei, Filiala Brăila, la care Dl. Iugulescu l-a invitat pe „prietenul şi fratele farmaciştilor” E. Cozărescu (aşa cum îi plăcea să i se adreseze). Am avut onoarea să-l reprezint şi să recit câteva poezii din volumul său nou lansat „Paramedicalia”.
Membrii societăţii au asistat la numeroase prezentări de carte (Prof. Cristina lonescu – Istoria Medicinei, Noul manual, laşi 2002, relatări de la Congresul al Vl-lea al Medicinei, Bucureşti 2002, Congresul Internaţional de Istorie a Farmaciei organizat prima dată în ţară la Sinaia, unde s-a prezentat lucrarea „Spiţeria Minerva”, Conferinţa de Farmacie – Grecia, 2004 şi Ljubljana – Slovenia, 2005, Congresul Internaţional de Istorie a Farmaciei, Edinburgh, iunie 2005, Reuniunea de Endocrinologie din 2005 de la Göteborg, Congresul Naţional de Oncologie din 2005 etc.
O prezenţă remarcabilă au avut-o şi membrii simpatizanţi ai Societăţii, profesori, preoţi, ingineri, istorici, care prin lucrările prezentate au adus o contribuţie deosebită la reuşita şedinţelor noastre. Unii dintre membrii Societăţii au relatat impresii din călătoriile făcute în afara ţării prezentând numeroase imagini. în şedinţele noastre s-au prezentat şi lucrări despre personalităţile marcante ale Medicinei româneşti, s-au recitat versuri ale colegilor noştri (Dr. Lichiardopol), iar în Ajunul Sărbătorilor de iarnă, Dr. Larisa Schuster a organizat audiţii de Colinde de Crăciun în interpretarea elevelor Şcolii Sanitare. Nu au fost uitaţi nici cei care au plecat dintre noi prea devreme, ei fiind comemoraţi cu anumite prilejuri. încununarea activităţii membrilor societăţii a fost pregătirea pentru jubileul a 200 de ani de la înfiinţarea Spitalului Precista Mare care a fost o reuşită deosebită de organizare, de mobilizare a tuturor factorilor de răspundere. Pregătirea materialelor pentru monografia bicentenarului a fost o muncă enormă privind colectarea şi selectarea materialelor care au fost publicate. Mulţi membri ai societăţii au depus documentaţii care au fost selectate şi structurate de inimosul şi neobositul Dr. Epifanie Cozărescu şi de colectivul de redactare. Rezonanţa acestui eveniment s-a simţit mult timp în întreaga lume medicală, care a participat la acest eveniment inclusiv în excursia organizată la mănăstirile din Moldova.
În anul 2002, în cadrul şedinţei societăţii s-a vizionat filmul „Bicentenarul Spitalului Roman” realizat de Profesorul Aurel Barnea şi a avut loc lansarea Monografiei Spitalului Precista Mare. După plecarea ultimei secţii din spitalul vechi, şedinţele societăţii s-au ţinut la spitalul nou în secţia de Cardiologie, prin ospitalitatea Dr. Firăstrau, apoi în secţia de pediatrie unde ne desfăşurăm şi acum activitatea, sub conducerea preşedintelui societăţii dr. Chereji loan. Membrii societăţii au avut bucuria să organizeze în 2009, la 24 ianuarie, împlinirea a 95 de ani de către preşedintele onorific al Societăţii, Dr. Epifanie Cozărescu, dar la 4 martie 2010 acesta s-a stins din viaţă. „Doctorul fără de arginţi” a trudit o viaţă pentru a aduna comorile din muzeul societăţii.
Avem bucuria că s-a reuşit în cadrul Muzeului de Istorie din Roman, cu sprijinul conducerii acestuia, să se deschidă un Salon de Istorie a Medicinei şi Farmaciei cu caracter permanent, care poartă numele „Doctor Epifanie Cozărescu”.
Din nefericire, Dr. Octav Clocotici, preşedinte de o viaţă al Societăţii, este grav bolnav şi nu-l putem avea alături de noi în aceste momente de bilanţ al activităţii noastre.
La una dintre şedinţele societăţii, Dr. Epifanie Cozărescu a prezentat lucrarea „Momente din trecutul, prezentul şi viitorul Muzeului de Istorie Medicală al Spitalului din Roman”. Lucrarea cuprindea momente din perioada de debut, a colectării materialelor, perioada de mijloc, care a coincis cu împlinirea a 175 de ani de la fondarea spitalului şi perioada a III-a prilejuită de aniversarea a 200 de ani de la fondarea Spitalului. Profesor Doctor Constantin Romanescu, iatro-istoric din laşi, aprecia că „Muzeul este unica instituţie de acest gen din Moldova”. în ultima parte a lucrării doctorul anticipa viitorul sumbru al Muzeului şi în final dorea ca expunerea sa „să aibă şi aer de testament”, amintindu-ne că se apropie semicentenarul mutării spitalului în noul local.
Odată cu mutarea secţiilor din Spitalul Vechi în Spitalul Nou şi câştigarea în instanţă de către Biserica Precista Mare a clădirii, activitatea societăţii a avut de suferit. Camerele în care era amplasat muzeul au fost debranşate de la instalaţia electrică şi termică, iar lovitura de graţie am primit-o când muzeul a fost prădat de răufăcători de mai multe ori, furându-se cărţi, vitrine, mobilier, obiecte de inventar etc. (2008-2009). Norocul nostru a fost că o parte din bunurile muzeului au fost împrumutate Muzeului de Istorie din Roman cu ocazia organizării de către acesta a Zilelor Medicinei din Roman şi acele obiecte au fost salvate.
În anul 2002, după ce dr. Epifanie Cozărescu a hotărât să se retragă de la Secretariatul Societăţii şi a fost ales preşedinte de onoare al Societăţii, au avut loc noi alegeri pentru noul comitet al Societăţii, compus din Dr. Clocotici Octav – preşedinte, Farmacist Primar Magdalena Avădanei – vicepreşedinte, Dr. Chereji loan – secretar si Dr. Luchian Dorina – trezorier.
Sub directa îndrumare a Doctorului Octav Clocotici, care cu har şi pricepere a condus această societate, şedinţele având loc în fiecare trimestru în a treia joi a lunii, cu variate şi interesante tematici cu participarea membrilor societăţii în număr mare cât şi invitaţi din oraş sau din alte localităţi. Activitatea societăţii decurgea foarte bine, se ţinea legătura cu Societatea de Istoria Medicinei din Bucureşti, care ne trimitea programul ei de activitate.
În ultimii ani, numărul membrilor societăţii a scăzut mult din diferite motive (decese, retrageri). Dacă în 2003 erau un număr de 43 membri, medici pensionari şi activi, astăzi avem un număr de aproape 30 membri. O deosebită bucurie a fost când s-a lansat în martie 2011 cartea omagială: „0 viaţă în slujba semenilor, Dr. Epifanie Cozărescu”, la iniţiativa Asociaţiei de Antropologie din Roman şi a Societăţii de Istorie a Medicinei şi Farmaciei, ocazie cu care s-a trimis o scrisoare D-lui Profesor Dr. Marcu, Preşedinte al Societăţii Române de Istoria Medicinei (SRIM) din Bucureşti, în care se specifica donarea unui exemplar din această lucrare.
Activitatea societăţii se desfăşoară normal, deşi s-au redus numărul de şedinţe la două întâlniri pe an, deoarece majoritatea membrilor sunt activi şi timpul liber este foarte scurt. Pentru a aduna material documentar asupra activităţii societăţii noastre, am rugat autorii lucrărilor prezentate să lase un exemplar la societate, în vederea grupării lor, în perspectiva editării. în luna septembrie a anului 2013, dl. preşedinte al societăţii, Dr. loan Chereji a primit de la Societatea din Bucureşti o scrisoare pe care o redăm mai jos:
Stimaţi membri ai Societăţii de Istoria Medicinei şi Farmaciei din Roman,
La 14 decembrie 2013, se împlinesc 30 de ani de la fondarea Societăţii de Istoria Medicinei (şi Farmaciei, n.n. A. Carata) din Roman, „mica Academie florentină”, cum o numim cu toată prietenia şi preţuirea. Din câte ştim, iniţiativa a pornit de la doi medici umanişti locali, Dr. Ep. Cozărescu şi Dr. Octavian Clocotici. Punctul de interes a fost reprezentat de munca pentru recuperarea documentelor istorice privind medicina în Roman şi în fostul judeţ Roman. Curând s-au alăturat un număr important de medici, farmacişti şi alţi intelectuali locali, iniţiind un cerc medico-istoric (Societate cu personalitate juridică). S-au adunat documente şi obiecte muzeale cu care s-a constituit în timp un valoros Muzeu de Istoria Medicinei şi Farmaciei. Membrii cercului de la Roman au participat la manifestările ştiinţifice anuale (congrese, reuniuni anuale); două dintre cele 43 de Reuniuni anuale au fost organizate la Roman, în 1978 şi în 1998. Păstrăm o frumoasă amintire acestor deosebit de reuşite Reuniuni. Unii dintre medico-istoricii din ţară – Dr. Romanescu (laşi), Dr. Ghe. Brătescu (Bucureşti) au participat la unele sesiuni ale D-voastră. îmi amintesc cu bucurie şi emoţie de acea sesiune la care eu însumi am prezentat o conferinţă despre „Actualitatea lui Hippocrat”. Păstrez amintirea minunatelor mele gazde din acele zile, D-na si Dl. Păvăluţă.
Cu toată prietenia, Prof. Dr. N. Marcu.

Dorim să ducem mai departe această societate, apreciată la nivel local dar şi la Bucureşti, să cooptăm noi membri din cadrele tinere, să prezentăm lucrări de valoare şi interesante şi să păstrăm vie în memoria noastră pe cei care au format această „Mică Academie florentină”.
O ultimă activitate de amploare a activităţii noastre este cea organizată cu sprijinul Muzeului de Istorie Roman care a găzduit jubileul a 100 de ani de la naşterea Dr. Epifanie Cozărescu, moment marcat de prezenţa a numeroase personalităţi ale oraşului şi membri ai societăţii.
În memoria celui care a fost fondatorul Societăţii, medicul, scriitorul şi iatro-istoricul fără pereche Dr. Cozărescu, membrii societăţii suntem angajaţi în continuarea activităţii, în păstrarea şi conservarea obiectelor depuse în sala care-i poartă numele.

Farmacist Magdaleana Avadanei

Bibliografie

1. Ana Carata, Emilia Stancu – Creatori de muzee şi colecţii muzeale de istoria farmaciei în România şi relaţii internaţionale. 6. Epifanie Cozărescu, Creatorul Muzeului Medico-Farmaco-Istoric al Spitalului din Roman, Total Prest, Bucureşti, 2010, 104-108, (190 );
2. Ana Carata – Créateurs de musées et de collections d’histoire de la pharmacie en Roumanie et relations internationales, II. 6. 2. – Epifanie Cozărescu -le Créateur du Musée Médical -Pharmaco – Historique de VHôpital de Roman. Questions et Répons Ed.-Tipo.-Tehnoplast Comp. srl, Bucureşti, 2011, 69-72, (175
pag.);
3. Epifanie Cozărescu – Paramedicalia – Proză scurtă paramedicală şi
de alte origini cu nuanţă literar istorică – Ed. Pentru Ştiinţă S.I.T., Tipo S.C. Print Multicolor srl, Iaşi, 2007, p. 165-167,295-297, (317 pag.)
4. xxx – Date inedite, Documente, Fotografii etc.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: