RSS

Societatea de Istoria Medicinei si Farmaciei Roman, la 30 de ani aniversari: 14 decembrie 2013

26 Apr

Farm. Pr. Magdalena Avadanei – Dr. Ioan Chereji

La ceas aniversar, este timpul să trecem ȋn revistă bilanţul acestor ani de activitate. Să spunem că ne putem mândri cu activitatea acestei societăţi a cărei aniversare o serbăm ȋn acest an. Să ȋncepem cu ȋnceputurile, când un grup de medici inimoşi au gândit să dea contur unei societăţi, sub numele de Societatea de Istorie a Medicinei şi Farmaciei.
Inceputurile de iatro-istorie la Roman s-au datorat Dr. Alexandru Vasiliu, medic secundar la Spitalul Precista Mare apoi medic primar .la judeţ. Atunci s-a publicat lucrarea „Un secol de la ȋnfiinţarea Spitalului Piatra Neamţ”, publicată ȋn 1897 ȋn Revista Spitalului din Bucureşti. Activitatea de cercetare şi comunicare a avut urcuşuri şi coborâşuri ȋnsă ȋn 1956, când unul din medici a participat la Iaşi la festivităţile bicentenarului Spitalului Sfântul Spiridon, devenit Spitalul orăşenesc Clinic de Adulţi Iaşi, s-a constatat că Spitalul Precista Mare era mai tânăr cu 41 de ani ca acesta.
Un curs de metodologia cercetării iatro-istorice la Institutul de Istorie a medicinei Cluj, sub ȋndrumarea prof. dr. Valeriu Bolog, la care a participat i-a dat un impuls puternic pentru a căuta materiale la Arhivele Statului – Biblioteca Academiei RSR Bucureşti, bibliotecile din Iaşi şi Cluj.este vorba de dr. Epifanie Cozerescu.
Dr. Clocotici Octav amintea intr-o lucrare despre aceste deplasări ale dr. Epifanie Cozarescu, in scopul valorificării ȋn mod creator a fondului de documente si acte originale. Astfel s-au pus bazele muzeului si a multor serii de sinteze iatro-istorice, unele editate in reviste de dr. Gh. Brătescu, altele prezentate pe plan local in cadrul sedintelor Societatii.
Problema sănătăţii era deosebit de grea cănd multe disfunctionalitati ingreunau munca medicilor. Activitatea stiintifica a fost dusa mai intai in cadrul Sectiei Medicale USSM Roman, filiala a Jud. Neamt, apoi din 1983 in cadrul nou createi Sectii Medico-Farmaco-Istorice Roman, afiliata la USSM Neamţ iar din 1995, in cadrul Societatii de Istorie a Medicinei si Farmaciei Roman, afiliata direct Societăţii Naţionale de Istorie a Medicinei Bucureşti. S-a păstrat la muzeu statutul societăţii si cereri de adeziune a noilor membri.
Membrii societăţii erau medici si farmacişti dornici de comunicare a noutăţilor din domeniul lor de activitate deoarece la acea vreme publicaţiile de specialitate erau reduse iar medicaţia nu era diversificata ca in prezent. In fruntea acestei societăţi se afla un model de dăruire si preocupare pentru a descoperi si a colecţiona materiale, articole privind activitatea medicilor de prestigiu care slujiseră pana ȋn acel moment spitalul Precista Mare.
Dintre membrii societăţii de la 1984, la prima şedinţă din 15 decembrie amintim pe Dr. Mironescu Dinu, Dr. Epifanie Cozărescu, secretar al S.I.M.F., Dr. Olga Cernomaz, Dr. Petru Toporaş, Dr. I. Demişcă, Dr. Panaitescu Victor, Dr. Panaite Natalia, Dr. Octav Clocotici, Dr. Cornelia Clocotici, Far. Diaconu Dorina, Farm. Gavrila Marcela, Dr. Romulus Rusu. Sedintele se desfăşurau trimestrial si constau in prezentarea de referate ale medicilor membri sau ale simpatizanţilor. Se discutau probleme organizatorice, se strângea cotizaţia din care 60% se trimitea la Societatea la care era afiliata. Intâlnirile aveau loc in locaţia Muzeului de Istorie a Medicinei si Farmaciei unde rafturile pline de cărţi de medicina vechi si tablourile cu medicii ce au acţionat in cadrul spitalului Precista Mare, te duceau ȋn trecut cu gândul la munca grea a medicilor la patul bolnavului, când se confruntau cu multe epidemii, cu lipsa medicaţiei şi igiena precara din zona rurală arondata spitalului.
Produsul activităţii noastre de cercetare şi creaţie ştiinţifică s-a concretizat in cumularea unui bogat material ştiinţific precum si organizarea unui muzeu de iatro-farmaco-istoric dublat de o biblioteca de carte medicala veche având mai multe volume omologate ca obiecte de patrimoniu naţional ca si unele piese de muzeu. Aşa spunea cel care a fost sufletul, motorul acestei societăţi, minuţios a adunat multe materiale pentru a le publica mai târziu cu ocazia sărbătoririi bicentenarului Spitalului Precista Mare aşa cum ȋşi dorise la manifestările de la Iaşi
Din activităţile deosebite ale Societăţii putem menţiona deplasările membrilor societăţii la sesiunile organizate in tara de Societatea de Istoria Medicinei la care nelipsit era neobositul Dr. Epifanie Cozărescu. Imi amintesc deplasările pe care le-am făcut ȋmpreună la Suceava (2005), Ipoteşti (1999) şi la Braila (2004), unde s-a desfăşurat Congresul de Istorie al Farmaciei la care domnul Iorgulescu a făcut o invitaţie speciala Dr. Epifanie Cozărescu, pe care l-am reprezentat cu o deosebita plăcere si unde i s-a prezentat volumul de poezii.
Membrii societăţii au asistat la numeroase prezentări de carte (Prof. Cristina Ionescu-Istoria Medicinei, Noul manual, Iaşi 2002, relatări de la Congresul al VI-lea al Medicinei, Bucureşti 2002, Congresul Internaţional de Istorie a Farmaciei organizat prima data in tara la Sinaia, unde s-a prezentat lucrarea „Spiţeria Minerva”, Conferinţa de Farmacie – Grecia, 2004 si Ljubljana -Slovenia, 2005, Congresul Internaţional de Istorie a Farmaciei Edinburg, iunie 2005, Reuniunea de Endocrinologie din 2005 de la Goteburg, Congresul Naţional de Oncologie din 2005
O prezenţă remarcabila au avut-o si membrii simpatizanţi ai Societăţii, profesori, preoţi, ingineri, istorici care prin lucrările prezentate au adus o contribuţie deosebita la reuşita şedinţelor noastre. Unii dintre membrii Societăţii au prezentat impresii din călătoriile făcute ȋn afara ţarii prezentând numeroase imagini. In şedinţele noastre s-au prezentat şi lucrări despre personalităţile marcante ale Medicinei româneşti, s-au recitat versuri ale colegilor noştri dr. Lichiardopol, iar in Ajunul Sărbătorilor de iarna, Dr. Larisa Schuster a organizat audiţii de Colinde de Crăciun in interpretarea elevelor Scolii Sanitare. Nu au fost uitaţi nici cei care au plecat dintre noi prea devreme, ei fiind comemoraţi cu anumite prilejuri.
Incununarea activităţii membrilor societăţii a fost pregătirea pentru jubileul a 200 de ani de la ȋnfiinţarea Spitalului Precista Mare care a fost o reuşită deosebită de organizare, de mobilizare a tuturor factorilor de răspundere. Pregătirea materialelor pentru monografia bicentenarului a fost o munca enorma privind colectarea si selectarea materialelor care au fost publicate. Mulţi membrii ai societăţii au depus documentaţii care au fost selectate şi structurate de inimosul şi neobositul Dr. Epifanie Cozărescu si de colectivul de redactare. Rezonanta acestui eveniment s-a simţit mult timp in ȋntreaga lume medicala, care a participat la acest eveniment, inclusiv in excursia organizata la mănăstirile din Moldova.
In anul 2002, in cadrul şedinţei noastre s-a vizionat filmul „Bicentenarul Spitalului Roman”, realizat de prof Aurel Barnea precum si lansarea Monografiei Spitalului Precista Mare. După plecarea ultimei secţii din spitalul vechi şedinţele societăţii s-au ţinut la spitalul nou ȋn secţia de Cardiologie, prin ospitalitatea dr. Firastrau apoi ȋn secţia de pediatrie unde ne desfăşurăm şi acum activitatea, sub conducerea preşedintelui societăţii dr. Chereji Ioan. Membrii societăţii au avut bucuria sa organizeze in 2009 la 24 ianuarie ȋmplinirea a 95 de ani de către preşedintele onorific al Societăţii, Dr. Epifanie Cozărescu dar după aproape un an acesta s-a stins din viata, „doctorul fără de arginţi” care a trudit o viata pentru a aduna comorile din muzeul societăţii. Avem bucuria ca s-a reuşit in cadrul Muzeului de Istorie din Roman, cu sprijinul conducerii acestuia sa se deschidă un salon de Istorie a Medicinei si Farmaciei cu caracter permanent, care poarta numele „Doctor Epifanie Cozărescu”. Din nefericire Dr. Octav Clocotici, preşedinte de o viata al Societăţii este grav bolnav si nu-l putem avea alături de noi in aceste momente de bilanţ ale activităţii noastre.
La una dintre şedinţele societăţii, Dr. Epifanie Cozărescu a prezentat lucrarea „Momente din trecutul, prezentul şi viitorul Muzeului de istorie medicală al Spitalului din Roman”. Lucrarea cuprindea momente din perioada colectării materialelor, perioada de mijloc de debut al Muzeului care a coincis cu ȋmplinirea a 175 de ani de la fondarea spitalului şi perioada a III-a prilejuită de aniversarea a 200 de ani de la fondarea Spitalului. Profesor Doctor Constantin Romanescu, iatro-istoric din Iaşi, aprecia ca Muzeul este unica instituţie de acest gen din Moldova. In ultima parte a lucrării doctorul anticipa viitorul sumbru al Muzeului şi ȋn final dorea ca expunerea sa „să aibă şi aer de testament”, amintindu-ne că se apropie semicentenarul mutării şpitalului ȋn noul local.
Odată cu mutarea secţiilor din Spitalul Vechi in Spitalul Nou si câştigarea in instanţă de către Biserica Precista Mare a clădirii activitatea societăţii a avut de suferit. Camerele in care era amplasat muzeul au fost debranşate de la instalaţia electrica si termica, iar lovitura de gratie am primit-o când muzeul a fost prădat de răufăcători de mai multe ori, furându-se cărţi, vitrine, mobilier, obiecte de inventar, etc (2008-2009). Norocul nostru a fost ca o parte din bunurile muzeului au fost ȋmprumutate Muzeului de Istorie din Roman cu ocazia organizării de către acesta a Zilelor Medicinei din Roman si acele obiecte au fost salvate.
In anul 2002, după ce dr. Epifanie Cozărescu a hotărât să se retragă de la Secretariatul Societăţii şi a fost ales preşedinte de onoare al Societăţii, au avut loc noi alegeri pentru noul comitet al Societăţii, compus din Dr. Clocotici Octav – preşedinte, Farm. Pr. Magdalena Avadanei – vicepreşedinte, Dr. Chereji Ioan-secretar si Dr. Luchian Dorina-trezorier. Sub directa ȋndrumare a Dr. Octav Clocotici care cu har si pricepere a condus aceasta societate, şedinţele având loc in fiecare trimestru in a treia joi a lunii cu variate si interesante tematici cu participarea membrilor societăţii ȋn număr mare cât şi invitaţi din oraş sau din alte localităţi. Activitatea societăţii decurgea foarte bine, se ţinea legătura cu Societatea de Istoria Medicinei din Bucureşti care ne trimitea programul ei de activitate.
In ultimii ani numărul membrilor societăţii a scăzut mult din diferite motive: (decese, retrageri). Daca in 2003 erau un număr de 43 membri, medici pensionari si activi, astăzi avem un număr de aproape 30 membri. O deosebită bucurie a fost când s-a lansat in martie 2011 cartea omagiala: „O viata in slujba semenilor, Dr. EPIFANIE COZĂRESCU”, la iniţiativa Asociaţiei de Antropologie din Roman si a Societăţii de Istorie a Medicinei si Farmaciei, ocazie cu care s-a trimis o scrisoare D-lui Profesor Dr. Marcu, Preşedinte al Societăţii de Istoria Medicinei Bucureşti, in care se specifica donarea unui exemplar din aceasta lucrare.
Activitatea societăţii se desfăşoară normal, deşi s-au redus numărul de şedinţe la două ȋntâlniri pe an, deoarece majoritatea membrilor sunt activi si timpul liber este foarte scurt. Pentru a aduna material documentar al activităţii societăţii noastre am rugat pe membrii care au lucrări prezentate să lase un exemplar la societate, in vederea grupării lor, in perspectiva editării. In luna septembrie a anului 2013, domnul preşedinte al societăţii, Dr. Ioan Chereji a primit de la Societatea din Bucureşti o scrisoare pe care va rog să ȋmi permiteţi să o citesc:

Stimaţi membri ai Societăţii de Istoria Medicinei din Roman,

La 14 decembrie 2013, se ȋmplinesc 30 de ani de la fondarea Societăţii de Istoria Medicinei din Roman, „mica Academie florentina”, cum o numim cu toata prietenia si preţuirea. Din cate ştim, iniţiativa a pornit de la doi medici umanişti locali – Dr. Ep. Cozărescu şi Dr. Octavian Clocotici. Punctul de interes a fost reprezentat de munca pentru recuperarea documentelor istorice privind medicina in Roman şi in fostul judeţ Roman. Curând s-au alăturat un număr important de medici, farmacişti şi alţi intelectuali locali, iniţiind un cerc medico-istoric (Societate cu personalitate juridica). S-au adunat documente si obiecte muzeale cu care au constituit in timp un valoros muzeu de istoria medicinei. Membrii cercului de la Roman au participat la manifestările ştiinţifice anuale (congrese, reuniuni anuale); doua dintre cele 43 de Reuniuni anuale au fost organizate la Roman in 1978 si in 1998. Păstrăm o frumoasa amintire a acestor deosebit de reuşite Reuniuni. Unii dintre medico-istoricii din tara – Dr. Romanescu (Iaşi), Dr. Ghe. Brătescu (Bucureşti) au participat la unele sesiuni ale d-voastre. Imi amintesc cu bucurie şi emoţie de acea sesiune la care eu insumi am prezentat o conferinţă despre „Actualitatea lui Hippocrat”. Pastrez amintirea minunatelor mele gazde din acele zile, D-na si Dl Păvăluţă.
Cu toata prietenia,
Prof. Dr. N. Marcu

Dorim sa ducem mai departe aceasta societate, apreciata la nivel local dar si la Bucureşti, sa cooptam noi membri, din cadrele tinere, să prezentăm lucrări de valoare si interesante si sa păstram vie in memoria noastră pe cei care au format aceasta „Mica Academie florentina”.
O ultimă activitate de amploare a activităţii noastre este cea organizată cu sprijinul Muzeului de Istorie Roman care a găzduit jubileul a 100 de ani de la naşterea Dr. Epifanie Cozărescu, moment marcat de prezenţa a numeroase personalităţi ale oraşului şi membrii ai societăţii. In memoria celui care a fost fondatorul Societăţii, medicul, scriitorul şi iatro-istoricul fără pereche Dr. Cozărescu, membrii societăţii suntem angajaţi ȋn continuarea activităţii, ȋn păstrarea şi conservarea obiectelor depuse ȋn sala care-i poartă numele. In continuare vă prezint scurte aspecte din activitatea societăţii noastre, grupate intr-un colaj de imagini.

Advertisements
 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: